NEWS

Año sa mga punong barangay: Ihanda ang imbentaryo para sa pagsasalin sa mga susunod na barangay officials

February 8, 2018

Bilang bahagi ng paghahanda ng DILG para sa nalalapit na halalan sa Mayo, ipinag-uutos ni DILG OIC-Secretary Eduardo M. Ano sa lahat ng kasalukuyang punong barangay na magsagawa ng imbentaryo ng lahat ng talaang pinansyal at pag-aari ng barangay na nasa kanilang kustodiya mula sa umpisa ng kanilang panunungkulan hanggang sa kasalukuyan.

Inilabas ni Ano ang direktiba ng maaga upang siguruhin ang maayos at sistematikong transisyon mula sa mga outgoing barangay officials patungo sa mga incoming barangay officials sa darating na Hunyo 30.

“Ito rin ay bahagi ng ating pagsisikap na mapanatili ang bukas at may pananagutang pamamahala (transparent at accountable local governance) sa antas ng barangay at siguruhin din na ang lahat ng opisyal ay maingat sa paggastos at paggamit sa pera at ari-arian ng ating barangay,” aniya.

Batay sa direktiba, ang bawat barangay ay kailangang bumuo ng Barangay Inventory Team (BIT) na pamumunuan ng punong barangay. Kabilang sa mga kasapi nito ang dalawang kagawad, barangay secretary, barangay treasurer, bookkeeper o kinatawan ng munisipyo lungsod at dalawang miyembro ng civil society organization (CSO) na mula sa faith-based organization o kaya naman ay miyembro ng Barangay Development Council.

Kabilang sa tungkulin ng BIT ay siguraduhin na kumpleto ang lahat ng pag-aari ng barangay, talaang pinansyal at mga dokumento o barangay properties, financial records and documents (BPFRDs). Kabilang sa BPFRD ang legislative at administrative records, transcript o minutes of meetings, listahan ng status of complaints na nakahain sa Lupong Tagapamayapa, bagong talaan o rehistro ng lahat ng nakatira sa barangay, imbentaryo ng lahat ng lokal at international development assisted projects at iba pang dokumentong may kinalaman sa transaksyon ng barangay.

Kailangan ding siguruhin ng BIT na ang lahat ng pag-aari, supplies at pera ng barangay ay nasa pag-iingat ng kaukulang opisyal, naka-imbentaryo at handang isalin sa susunod na manunungkulang opisyal.

City or municipal audit at transition team

Upang siguruhin ang pagsunod ng mga punong barangay sa kautusan, hinimok ni Ano ang lahat ng mga punong lungsod at punong bayan sa bansa na mag-isyu ng Executive Order para sa pagbuo ng audit at transition team para sa sakop nilang mga barangay bago ang Pebrero 28.

Ang audit at transition team ay pamumunuan ng city o municipal accountant bilang chairperson na kabibilangan naman ng DILG City Director o ng local government operations officer, Liga ng mga Barangay chapter president, piling kawani ng city o municipal accounting office, at kinatawan mula sa faith-based organizations o mula sa CSOs bilang mga kasapi.

Ang nasabing team ang mamahala sa BIT na magsasagawa ng imbentaryo at pagsasalin ng BPFRDs at pananagutang pinansiyal.

Magsasagawa rin ng beripikasyon ng aktuwal na bilang ng mga ari-arian ng barangay batay sa talaan ng imbentaryo na isinumite para sa pagsasalin ng ari-arian ng BITs bago mag-Hunyo 15.

“Isusumite ng city o municipal audit and transition teams sa tanggapan ng alkalde, Office of the Ombudsman, Commission on Audit, at DILG ang listahan ng pangalan ng mga responsable o accountable na opisyal na mabibigong magsumite ng talaan ng pag-aari ng barangay, financial records at pananagutang pinansiyal,” babala ni Ano.

Nagbabala rin siya na “ang hindi pagsalin ng barangay official ng mga pag-aari, financial records, dokumento at pananagutang pinansiyal na nakatalaga o nakapangalan sa kanya ay maaaring maging batayan sa paghahain ng kasong kriminal ayon sa Revised Penal Code at iba pang batas”.