Issuances Details

ADVISORY

MEMO CIRCULARS

Implementasyon ng Kautusang Tagapagpaganap Blg.335 ng Komisyon sa Wikang Pilipino

January 17, 2018
Reference Number: Memo Sirkular Blg.2018-03
Responsible Office: Sa mga Punong Lalawigan,Punong Lungsod,Punong Bayan,Punong Barangay,Punong Panrehiyon ng ARMM,Direktor Panrehiyon ng DILG at iba pang kinauukulan

Download Attachment