Events Details

ADVISORY

Linggo ng Katandaang Pilipino (Elderly Filipino Week)

October 1, 2018 to October 7, 2018

Sa ilalim ng Proklamasyon Bilang 470, Serye 1975 ay itinakda ang unang linggo ng Oktubre ng bawat taon bilang Linggo ng Katandaang Pilipino ( Elderly Week).