Events Details

ADVISORY

Buwan ng Wikang Pambansa

August 1, 2019 to August 31, 2019

Alinsunod sa itinakda ng Pampanguluhang Proklamasyon Bilang 1041, s. 1997, na nagpapahayag ng taunang Buwan ng Wikang Pambansa tuwing 1-31 ng Agosto na pinangungunahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa taong ito ay “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Filipino”.

At bilang tugon sa proklamasyon ng UNESCO na International Year of Indigenous Languages (Pandaigdigang Taon ng mga Katutubong Wika) ang taong 2019, pinagtibay ng KWF ang Kapasyahan ng Kapuluan Blg 18-31 na naglalayon na ilaan ang Buwan ng Wika sa Agosto bilang lunsaran ng mga pagpupunyagi para sa katutubong wika sa bansa.

Source: Memorandum Sirkular Bilang 2019-111